Avís legal

Espectacles Pinkerton Societat Limitada
Número d’Identificació Fiscal: B98141906
Telèfon: 963 123 111
www.aulaescena.com
reservas@aulaescena.com

Condicions i Termes
Aquest lloc web pot contindre avisos sobre productes propis i informació de copyright, els termes del qual han d’observar-se i seguir-se. La informació d’aquest lloc web pot contindre imprecisions tècniques o errors tipogràfics.
La informació pot modificar-se o actualitzar-se sense previ avís.
ESPECTACULOS PINKERTON S.L. pot efectuar també millores i/o canvis en els productes descrits en aquesta informació en qualsevol moment i sense previ avís.

ESPECTACULOS PINKERTON S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre l’exactitud de la informació proporcionada per ESPECTACULOS PINKERTON S.L. i l’ús d’aquesta informació és responsabilitat del receptor.

ESPECTACULOS PINKERTON S.L. no desitja rebre informació confidencial ni de la propietat de l’usuari del nostre lloc web. Per favor, tinga en compte que qualsevol informació o material enviat a ESPECTACULOS PINKERTON S.L. es considerarà com NO confidencial. Mitjançant l’enviament a ESPECTACULOS PINKERTON S.L. de qualsevol informació o material, atorga a ESPECTACULOS PINKERTON S.L. una llicència no restringida i irrevocable per a utilitzar, reproduir, exhibir, executar, modificar, transmetre i distribuir aqueixos materials o informació i també està d’acord que ESPECTACULOS PINKERTON S.L. és lliure d’utilitzar qualsevol idea, concepte, saber fer o tècniques que ens envie per a qualsevol propòsit. No obstant això, no publicarem el seu nom ni d’una altra manera farem públic el fet que ens va remetre materials o una altra informació llevat que: (a) obtinguem el seu permís per a utilitzar el seu nom; o (b) li notifiquem abans que els materials o una altra informació que remeta a una part específica d’aquest lloc es publicarà o d’una altra manera utilitzarà indicant en ella el seu nom; o (c) la llei ens obligue a fer-ho així. Pot obtindre més informació sobre Pràctiques de privacitat de ESPECTACULOS PINKERTON S.L. en la Web.

Disponibilitat global
La informació publicada per ESPECTACULOS PINKERTON S.L. en la World Wide Web pot contindre referències o referències creuades a productes o serveis de ESPECTACULOS PINKERTON S.L. que no s’han anunciat o no estan disponibles al seu país. Aquestes referències no impliquen que ESPECTACULOS PINKERTON S.L. tinga previst anunciar aquests productes o serveis al seu país. Consulte al seu contacte comercial de ESPECTACULOS PINKERTON S.L. local per a obtindre informació sobre els productes o serveis que poden estar a la seua disposició.
L’obligació de ESPECTACULOS PINKERTON S.L. respecte als seus productes i serveis està regida únicament pels acords sota els quals es proporcionen aquests. Si obté un producte o servei de ESPECTACULOS PINKERTON S.L. fora d’aquest lloc web que es proporcione sense un acord, aqueix producte o servei es proporciona “TAL QUAL” sense garanties de cap classe, expresses o implícites, i l’ús d’aqueix producte o servei és sota la seua pròpia responsabilitat.

Relacions comercials
ESPECTACULOS PINKERTON S.L. no efectua representació de cap mena sobre cap altre lloc web al qual puga accedir a través del nostre lloc web. Quan accedisca a un lloc web que no siga de ESPECTACULOS PINKERTON S.L., fins i tot algun que puga contindre el logotip de ESPECTACULOS PINKERTON S.L., per favor, comprenga que és independent de ESPECTACULOS PINKERTON S.L. i que ESPECTACULOS PINKERTON S.L. no té cap control sobre el contingut d’aquest lloc web. A més, un enllaç a un lloc web que no siga de ESPECTACULOS PINKERTON S.L. no significa que ESPECTACULOS PINKERTON S.L. secunde o accepte cap responsabilitat sobre el contingut o l’ús d’aquest lloc web.

Depén de vosté prendre precaucions per a assegurar-se que el que seleccione utilitzar està lliure d’elements com a virus, cucs, troians i altres elements de naturalesa destructiva. EN CAP CAS SERÀ ESPECTACULOS PINKERTON S.L. RESPONSABLE DAVANT CAP PART PER QUALSEVOL MAL DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL O RESULTANT PER L’ÚS D’AQUEST LLOC WEB, O DE QUALSEVOL ALTRE LLOC WEB Al QUAL S’ACCEDISCA MITJANÇANT UN ENLLAÇ, INCLOSOS, PERÒ SENSE LIMITAR-SE A, QUALSEVOL PÈRDUA DE BENEFICIS, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O QUALSEVOL ALTRES DADES DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ D’INFORMACIÓ O DE QUALSEVOL ALTRA MANERA, FINS I TOT SI SE’NS AVISA EXPRESSAMENT DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS.
TOTA LA INFORMACIÓ ÉS PROPORCIONADA PER ESPECTACULOS PINKERTON S.L. “TAL QUAL”. ESPECTACULOS PINKERTON S.L. NO PROPORCIONA CAP REPRESENTACIÓ NI GARANTIA, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSES LES GARANTIES IMPLÍCITES D’ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR, COMERCIABILITAT I DE NO INFRACCIÓ.


aulaescena-teatro-educacion-diversion-20-21-flumen-separador-03

aulaescena-teatro-educacion-diversion-20-21-flumen-separador-03
© Aulaescena 2020. Diseny Creatias Estudio · Avís Legal · Política de Privacitat